Kvôli tomu, že ľudia častokrát nerešpektujú odporúčania týkajúce sa vyhadzovania odpadkov a zvyškov jedla, sa v čoraz väčšej miere objavujú chyby v kanalizačných potrubiach. Tieto chyby sú avšak spôsobené zväčša práve kvôli zvyškom potravín, vlhčených utierok, použitých detských plienok a iných odpadkov, ktoré namiesto vyhodenia na určené miesto, mnoho domácností splachuje do kuchynského drezu či do toalety. Neuvedomujú si však pritom riziko toho, že takéto úkony im môžu narobiť v kanalizačnom a odpadovom potrubí nejeden problém.

kuchynský drez

Ak sa odpadkov a zvyškov jedla takýmto spôsobom zbavujete s najväčšou pravdepodobnosťou vám hrozí riziko toho, že sa vaša kanalizácia upchá a odpadová voda nebude môcť tým pádom pretekať, čo môže vyústiť až do jej prerazenia na povrch. Zvýšenú hrozbu predstavujú vrátane hmotných odpadkov hlavne zvyšky masti a olejov, ktoré by sa mali odnášať do zberných nádob, ale veľa ľudí ich namiesto toho splachuje do kuchynského drezu. Olejové a mastné pozostatky sa však v potrubí nerozpustia, a to ani potom čo ich spláchnete horúcou vodou. Naopak v potrubí zostávajú rôzne nalepené po stranách a záhyboch, kde sa na nich postupne prilepí čokoľvek ostatné, čo touto cestou preteká. Nahromadené nečistoty takýmto postupným hromadením vytvoria zátku, ktorá spôsobuje spomínané upchatie.

vstup do kanalizácie

Upchatá kanalizácia sa však dá s pomocou metódy krtkovania jednoducho vyčistiť, čo ale nemusí vyjsť vždy. Pri závažnom upchatí alebo inom objavenom probléme krtkovanie nemusí byť dostačujúce riešenie a je potrebné zasiahnuť radikálnejšie. V takýchto závažnejších prípadoch je následne jediným riešením odborná oprava kanalizácie, ktorú by ste si však mali objednať okamžite, keď nejakú chybu objavíte. Ak budete totiž príliš dlho čakať, následky upchatia alebo iného poškodenia môžu byť natoľko vážne, že bude nutné realizovať výkopové práce.