V minulosti boli sklady plné ľudí, ktorí ručne posúvali tovar, kontrolovali zásoby a balili objednávky. Dnes tento obraz ustupuje automatizovaným systémom, ktoré prinášajú do logistiky bezprecedentnú efektivitu a presnosť. Pozrime sa bližšie na to, ako prebieha posun k automatizácii skladov Schoellerallibert a aké má dopady na prácu ľudí. Hnacou silou automatizácie je rastúci dopyt po rýchlom a bezchybnom doručovaní tovaru. Vďaka rastúcej popularite online nakupovania musia sklady zvládať čoraz väčší objem objednávok v kratšom čase. Automatizácia im v tom umožňuje efektívne konkurovať a uspokojiť náročné požiadavky zákazníkov.

automatizacia skladu

  • Roboti: Manipulujú s tovarom, ukladajú ho na regály, prepravujú ho medzi jednotlivými zónami skladu a vykonávajú ďalšie úlohy.
  • Systémy dopravníkov: Automatizujú prepravu tovaru po sklade bez nutnosti manuálnej práce.
  • Skladové softvérové systémy: Riadia zásoby, optimalizujú skladovanie a koordinujú prácu robotov a dopravníkov.
  • Umelá inteligencia: Analyzuje dáta o skladových operáciách, predpovedá dopyt a navrhuje optimálne stratégie skladovania a vychystávania objednávok.
  • Zvýšená efektivita a produktivita: Roboty dokážu pracovať nepretržite a bez únavy, čím sa výrazne urýchľujú skladové operácie.
  • Znížená chybovosť: Automatizované systémy minimalizujú ľudské chyby, čím sa znižuje poškodenie tovaru a straty.
  • Zlepšené pracovné podmienky: Automatizácia eliminuje náročnú a monotónnu manuálnu prácu, čím zlepšuje pracovné podmienky pre zamestnancov skladov.
  • Nižšie prevádzkové náklady: Automatizované systémy v dlhodobom horizonte znižujú prevádzkové náklady vďaka zníženiu potreby ľudskej práce a optimalizácii skladových procesov.

sklad automatizacia

Samozrejme, automatizácia prináša aj určité výzvy:

  • Vysoké počiatočné investície: Implementácia automatizovaných systémov si vyžaduje značné investície do technológií a infraštruktúry.
  • Strata pracovných miest: Automatizácia môže viesť k strate pracovných miest v skladoch, avšak zároveň vytvára nové príležitosti v oblastiach ako programovanie, údržba a obsluha automatizovaných systémov.