Spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO) je jednou z najčastejšie vyberaných formách podnikania pre zakladanie súkromných spoločností. Tento typ spoločnosti sa vyznačuje tým, že zodpovednosť za dlhy spoločnosti je obmedzená na základný kapitál, ktorý vkladajú spoločníci. V tomto článku sa budeme zaoberať krokmi, ktoré je potrebné urobiť pre založenie sro. Výber názvu spoločnosti: Ako prvé je potrebné vybrať názov pre vašu spoločnosť. Musí byť jedinečný a nesmie kolidovať s názvom už existujúcej spoločnosti. Okrem toho by mal byť prezentatívny a vhodný pre vašu spoločnosť.

založení sro

Vytvorenie stanov: Ďalším krokom je vytvoriť stanovy spoločnosti. Tieto stanovy musia obsahovať základné informácie o spoločnosti, ako napríklad názov, sídlo, účel podnikania a vklady spoločníkov. Založenie spoločnosti: Keď máte stanovy hotové, môžete sa obrátiť na súd, kde môžete požiadať o založenie spoločnosti. Budete musieť predložiť vyplnenú žiadosť o založenie spoločnosti, kópie stanov a doklad o zaplatení poplatku. Vklad základného kapitálu: Po založení spoločnosti musia jej spoločníci vložiť základný kapitál, ktorý musí byť minimálne 35 000 Sk.

zápis

Tento kapitál musí byť vložený na účet spoločnosti predtým, než bude môcť byť spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Registrácia v obchodnom registri: Po vložení základného kapitálu, požiadať o zapísanie spoločnosti do obchodného registra, aby sa stala právnickou osobou. Iné povinnosti: po založení spoločnosti, bude musieť plniť rôzne daňové a účtovnícke povinnosti. Tiež bude potrebné vytvoriť účtovnú závierku a doručiť ju na daňový úrad. Zvolenie orgánov spoločnosti: Na základe stanov, spoločníci musia zvoliť valné zhromaždenie a zvoliť orgány spoločnosti (predsedu, členov predstavenstva, atď.) Je dôležité si uvedomiť, že každá krajina má svoje vlastné právne predpisy týkajúce sa zakladania sro.