Zmyslová masáž je druh masáže, ktorá má podporiť a prehĺbiť blízkosť medzi partermi vo vzťahu. Takáto mimoriadne súkromná masáž sa najčastejšie vykonáva samotnými partnermi v pohodlí domova, kde sa vedia najviac uvoľniť a prejaviť. Avšak, je možné ju vykonávať i v špeciálnych salónoch či kúpeľoch, kde sa klientovi venuje vyškolený masér, ktorého si klient sám vyberie. Následne sa s ním poradí, čo konkrétne od masáže očakáva a aké ciele chce na záver masáže dosiahnuť. Medzi najbežnejšie dôvody, prečo sa klient rozhodol pre takýto typ masáže je najmä vybudovanie hlbších citových väzieb s partnerom. Obe osoby by sa po absolvovaní masáže mali cítiť omnoho silnejšie emocionálne puto a duševný pokoj.

senzuálna masáž

Masážne techniky, pre ktoré sa pár či samotný klient rozhodne sa líšia v závislosti od toho, aké boli nastavené očakávania. Klient si môže v profesionálnom salóne vybrať či dokonca sám navrhnúť svoje vlastné masážne pohyby alebo zahrnúť techniky z iných masážnych tradícií. Je však dôležité, aby sa použili také pohyby a také techniky, aby sa dodržala podstata senzuálnej masáže – a to je spojiť sa so všetkými svojimi zmyslami a skrz ne vnímať svet okolo nás, avšak v diametrálne odlišných súvislostiach ako doteraz. Vnímanie všetkého, od jedinej bunky až po minulosť a budúcnosť je cieľom, ktorý sa snaží dosiahnuť každý profesionálny masér špecializovaný v zmyslovej masáži a praxi.

Senzuálna masáž

Dotyk vo všeobecnosti podporuje silnejšie emocionálne väzby a zároveň spôsobuje, že sa partneri alebo klient cítia pohodlnejšie. Princípom zmyselnej masáže je na udržanie neustáleho fyzického kontaktu počas celej masáže. Masér môže taktiež používať pomôcky ako masážny olej alebo krém, avšak nie sú nevyhnutné. Všetko, čo sa počas masáže udeje je vopred prediskutované so samotným klientom, ktorý si sám určí limity a hranice.