Kanalizácia a potrubie, to sú súčasti funkčných domov, ale aj podnikov, teda z hľadiska bezproblémovej prevádzky vody a jej správneho odtekania. A vodu používame každodenne z pitných ako aj hygienických a čistiacich dôvodov. Ak by však táto prestala správne odtekať, začala by sa hromadiť, a to napríklad v našom kuchynskom dreze. No a to by následne viedlo k tomu, že by sa pri ďalšom používaní drezu voda mohla vyliať po okolí.

Umývadlo, drez v kuchyni

V takom prípade by vznikala stále väčšia škoda a koniec koncov väčšia, než keby sme si zaplatili krtkovanie. Profesionálne čistenie potrubí s vysokotlakovým čističom, ktorý detailne odstráni všetky usadeniny a „bloky“ z potrubia. Nehovoriac o tom, že úplným prečistením (ktoré nemusí byť len havarijné, ale aj preventívne) sa zabezpečuje kvalita a dlhšia životnosť potrubí.

Že sú odtokové rúry upchaté, to sa prejavuje napríklad intenzívnejším zápachom, ktorý z nich vychádza (kvôli nahromadenému odpadu na stenách rúr), ale ešte skôr sa to prejavuje spomaleným odtekaním vody pri jej splachovaní.

  • Práve spomalené odtekanie potom spôsobuje hromadenie odpadovej vody a ako odznelo- tá sa následne môže vyliať a narobiť škody. Prípadne sa môže pokaziť aj samotné potrubie, to rozhodne nie je vylúčené, v tomto prípade skôr pravdepodobné.

Umývadlo, voda

Väčšina ľudí si na servis spojený s čistením potrubí spomenie v havarijnom stave, teda v situácii, kedy takýto zákrok čo najrýchlejšie potrebujú, aby sa voda znova mohla používať v bežnej prevádzke a bez obmedzení. Z tohto dôvodu sú napríklad služby AB dostupné nonstop, v prípade poruchy ich preto neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

  • Rozhodne by ale nebolo zlé zavolať tento servis v určitých pravidelných časových intervaloch aj z preventívnych dôvodov.

A to aj čo sa týka vonkajších kanalizácií, ku ktorých kontrole sa používa moderný TV monitoring, teda kamerové systémy s vysokým rozlíšením na nasnímanie stavu kanalizácie.